Email Beehive info@beecld.co.uk[email protected]

Phone Beehive 07798866242 07798866242

Beehive Coaching and Leadership Development Ltd

Hefyd, mae’n falch gennym ddweud y bydd rhwydwaith Sefydliad Cymru ar gyfer Addysg Gynaliadwy (WISE) ym Mhrifysgol Bangor yn cydweithio â ni ar ddarn o waith ymchwil sy'n ymwneud â pha mor bwysig yw defnyddio'r Gymraeg ym maes datblygu a dysgu sefydliadol. Arweinir yr ymchwil gan Sulwen Roberts, un o'n partneriaid, a bydd yn dechrau ar y gwaith yn hydref 2014. Cofiwch edrych yma i gael y canlyniadau, neu cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn yr ymchwil.'

Beehive Cymraeg

‘Fel rhan o’n hymrwymiad i gynaliadwyedd ac fel rhan o’n Polisi Iaith Gymraeg, rydym wedi ymrwymo i ddarparu mwy o’n deunyddiau yn Gymraeg. Y cam cyntaf yn y broses hon yw CADOG, ein Model Hyfforddiant Perfformio. Ein nod yw creu model hyfforddi sy’n unigryw i Gymru drwy ddefnyddio cyfuniad o'r iaith Gymraeg a gwerthoedd a diwylliant Cymru; model hyfforddiant perfformio hynod effeithiol a'r egwyddorion a’r gwerthoedd sy’n sail i’n dull hyfforddi. Lawrlwythwch gopi o’r model am ddim yma at eich defnydd eich hun:

pdf icon CADOG - model hyfforddi perfformiad

'An Introduction to the B.safe D2iT Trust-based Safety Culture Model' Zoom Webinar Series

Beehive has since been working within safety critical sectors such as the nuclear industry, power generation and the rail industry, supporting clients as they strive to build high trust environments. 'An Introduction to the D2iT Trust-based Safety Culture Model' is a series of five x 1 hr webinars, each introducing one of the five basic principles of the D2iT Trust-based Safety Culture Model. Find out more about the principles here:
  1. Meaning
  2. Openness
  3. Interest in Others
  4. Integrity
  5. Intentionality

To help our clients understand the individual and organisational behaviours that form the basis of a high-trust environment. The series begins on Thursday July 23rd 2020 at 1400 hrs and the live webinars take place every Thursday at the same time for the next five weeks. Each webinar builds on the one before, helping you to build your high-trust environment at work. This series is aimed at supervisory and middle managerial levels. The sessions include background, theory, case studies, practical applications and ways of action planning for your organisation. Each webinar will be available on-demand after the live webinar has aired, so even if you can't join us live you'll be able to access the series at your convenience.

The series is hosted on Zoom and requires registration. You will need a free Zoom account to access the webinars. The cost for all five webinars is £150 plus VAT.

To register using Eventbrite please go to 'An Introduction to Beehive's D2iT Trust-based Safety Culture' Webinar Series


Interdependency is the safety culture associated with the fewest accidents and injuries and is therefore the safest way of working - (ref research by Du Pont Du Pont Bradley Curve).Trust is the key interpersonal component of Interdependency - (ref Beehive/Bangor University research).

Trust is an attitude. To increase trust and therefore interdependency it is necessary to demonstrate you are worthy of trust by displaying trustworthy behaviours - (ref Beehive/Bangor research &Trustworthiness Elements)

If you demonstrate trustworthiness through the five principles, others are invited to reciprocate and therefore trust and interdependency builds. The five Principles are:

  1. Meaning
  2. Interest in others
  3. Openness
  4. Integrity
  5. Intentionality

The D2iP b.SAFE Safety Leadership Programme is designed to introduce the five principles of trustworthy behaviour and trustworthy leadership within the organisation.


Organisational Behaviour Change

We have a proven track record in changing behaviours in organisations.
For more information about how we can help change behaviours in your organisation…..

Coaching & Mentoring

We’re passionate about coaching and mentoring.
For more information about our accredited programmes, coaching supervision and coaching services……

Team Development

No international sports team would be expected to perform without practice yet this is often expected of teams in organisations.
For more information about how we can help you develop your teams….

b.SAFE Behavioural Safety

There is growing recognition of the contribution to safety culture of non-technical training.
For more information about relational safety…..

Management & Leadership

Good management is something that you can DO well; leadership is more about who you ARE.
For more information about our development approaches …….

Beehive Cymraeg

Fel rhan o’n polisi iaith Gymraeg, rydym wedi ymrwymo i gyflwyno mwy o’n gwasanaethau yn Gymraeg trwy ein partneriaid cyswllt dibynadwy.